Informácia pre klientov spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Dovoľujem si Vás informovať, že dňa 15.06.2017 bola nad spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa, a.s. zavedená nútená správa.


Vážení klienti,

ďakujeme Vám za trpezlivosť. S finančnou situáciou spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s.,
ste boli oboznámení na tlačovej konferencii, ktorá sa konala dňa 18.07.2017.


Za pochopenie ďakujem. Svoje podania alebo žiadosti môžete zasielať písomne na adresu:

Rapid life životná poisťovňa, a.s.
budova Národnej banky Slovenska
Slovenskej jednoty 14
040 01 Košice

alebo na emailovú adresu:

ns@rapidlife.eu

Súčasne si Vás dovoľujem informovať, že od 22.06.2017 bude v sídle núteného správcu,
teda v budove Košickej expozitúry Národnej banky Slovenska zriadená podateľňa.

Úradné hodiny podateľne:
v pracovných dňoch od 07:30 do 15:00


JUDr. Irena Sopková
Nútená správkyňa spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s.